Torkilds posisjon i Fana Høyre er å være varamann i styret. Han har ingen politiske verv, og står heller ikke på valg til slike, slik leserbrevet kunne gi inntrykk av. Det tema som tas opp i leserbrevet er ikke behandlet i noen av Fana Høyres organer.

Høyre ønsker å være et folkeparti med et bredt spekter av meninger. Hos oss er det høyt nok under taket til at alle som ønsker det kan delta i den politiske debatten og være med i den interne meningsdannelsen. Vi har heller ikke noe imot at en slik debatt foregår i mediene. Men det må være klart for alle at det er en forskjell på hva det enkelte medlem fremmer som sitt private syn og hva som er partiets politikk.

Vi reagerer særlig sterkt på at Torkild gir inntrykk av at Frøken Tante Sofie kan tas til inntekt for Høyres politikk. Vel gir hun i geniale utsagn som «jeg er der jeg er» uttrykk for et ekte konservativt sinnelag. Men nettopp i den i tittelen siterte sangen røper hun med utsagnet «hvis alle andre var som meg, så ville alt gå bra» (osv.) at hun, dersom hun er politisk aktiv, nok er medlem av et annet parti.

Vi kan tenke oss henne som nabokjerring i Arbeiderpartiet, nestleder i Frp (som sådan ville hun ekskludert Politimester Bastian) eller for den saks skyld leder i SV. Men ikke som medlem i Høyre, hvor vi nettopp ser det som en fordel at vi alle er forskjellige.

Finnes det da ingen høyremedlemmer i Kardemommeby?

Jo, selvsagt Tobias i Tårnet. Ikke bare har han en videre horisont enn alle andre. Han er også en glimrende problemløser, og vet å hamle opp med okkupanter. Tenk bare på episoden med Sirius og Eselet. Dessuten er han den klokeste. Fordi han har skjegg.

RUNE TYSE HELLAND,LEDER I FANA HØYRE