Av Thorbjørn Kaland, Bergen

Mennesket hadde da vært jeger og sanker i mer enn 100.000 år. Det neste store fremskrittet kom da man oppdaget at korn strødd utover jorden vokste opp i nye strå med en mangedoblet avkastning. Det tredje store fremskrittet kom da en bonde gav opp husdyr og korn og spesialiserte seg som håndverker. Dette ble starten på det urbane samfunn og handelen. De eldste sporene vi har funnet etter disse fremskrittene er 10.000 år gamle og ligger i området mellom elvene Eufrat og Tigris. Her finner vi i dag sivilisasjonens vugge, og her ligger sannsynligvis ennå store mengder uoppdaget informasjon om etableringen av vår sivilisasjon.

Dette landet som i dag kalles Irak, har nå en epidemisk oppblomstring av leukemi, etter at USA med vår hjelp i 1990 teppela store områder med radioaktiv stråling.

For å vise styrke i den uvinnelige kampen mot terrorisme har USA igjen rettet kanonene mot Irak. Vi registrer nå at CIA ikke har funnet noen bevis på forbindelse mellom Irak og terrorisme. Våpeninspektørene har hittil ikke funnet noen spor av ulovlige våpen i Irak. Vi har nylig vært vitne til at Iraks 12.000 sider lange våpenrapport ble snappet opp av USA ved ankomst til FN-bygget. Den var gjennomlest og slaktet av USA etter to dager — før Sikkerhetsrådet fikk lov til å bla i den.

Men hva spiller det for rolle om argumentene for krig rakner, når Saddam er ond?

Vi forstår da at den siste reinkarnasjonen av Fanden selv heter Saddam Hussein. Hans forrige oppholdssteder var Afghanistan, Beograd, Moskva, Nicaragua, Iran, Chile, Vietnam, Cuba, Korea og Hiroshima.

Men hvem har egentlig mest blod på hendene, Saddam eller Vesle-Bush?

Hvor lenge skal vi siviliserte europeere lytte til denne Guds utvalgte fredsskaper fra Texas? Har ikke det irakiske folket fått lide nok nå?

Hvis vår regjering på noen måte støtter et amerikansk angrep mot Irak, fremstår fredsprislandet Norge som en barbarisk nasjon. Foruten all den menneskelige lidelsen som vi gjør oss ansvarlig for, bidrar vi da også til å utradere sporene etter det siviliserte menneskets opprinnelse.