Jeg har tatt plass på bybanen og er på vei fra Kaigaten til Lagunen.

Vi har stoppet på Storetveit stasjon og venter på vognsettet som skal komme fra Lagunen. Banen er ensporet med enkelte møteplasser, som her ved stasjonen vi har stoppet. Den gangen bybanen ble bygget var det ikke nok penger til å lage dobbeltsporet bane hele veien. Da banen åpnet ble dette ikke sett på som noen ulempe, i alle fall var det mange som benyttet dette nye kollektivtilbudet. Etter som tiden har gått har publikum sviktet, og i skrivende stund er vi seks personer i vognen som har sitteplass til 80. Ja, de fleste oppdaget vel etter hvert at bilen er det transportmiddel som har størst fleksibilitet og bringer personene nærmest bestemmelsesstedet.

På benken ved siden av ligger et eksemplar av dagens avis. Fra forsiden lyser det med kraftige krigstyper. «Bystyret må skjære ned på budsjettene» og som en videre forklaring, «svikten i kollektivtrafikken er årsaken». Politikerne må ta stilling til hvor og hvordan det skal kuttes, men som hos tidligere generasjoner, ser det ut for at skoler og sykehjem må gi avkall på noen av sine tilbud.

Men et stykke ned på siden, med atskillig mindre skrift, ja, det ser ut for at reporteren har hatt motvilje mot å skrive det, er det å lese:

«SV-politiker foreslår å legge ned hele bybanen, for det er den som er det største pengesluket.» Akk ja, det må vel være å banne i kirken.

ODD A. NILSEN