Utdanningsdepartementet vil løfte frem landets gode skoler. 20 demonstrasjonsskoler skal få 500.000 kroner året i to år. 100 bonusskoler skal få 50.000 kroner for å dele erfaringer med andre. Totalt har 900 skoler rundt om i landet søkt om å få bli bonus— eller demonstrasjonsskoler.

— Mye spennende utviklingsarbeid foregår ved skolene her i landet. Det ønsker vi å løfte frem, sier utdanningsminister Kristin Clemet som er overrasket over den store søkningen.

Demonstrasjonsskoler skal kunne ta imot hospitanter fra andre skoler og lærere i etter- og videreutdanning. Bonusskoler får et engangsbeløp for systematisk utviklingsarbeid og fordi de har gjort noe for å heve kvaliteten.