MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.no

På landsbasis fikk 87,2 prosent av befolkningen legen de ønsket seg mest.

I Hordaland får 90,6 oppfylt et av sine tre ønsker. Tilsvarende tall i Sogn og Fjordande er 86 prosent. Landsgjennomsnittet er 91,7.

Ansiennitet viktig To av tre som ikke fikk dette hadde ingen ansiennitet hos legen de ønsket.

– Årsaken til at ikke alle fikk oppfylt sitt førstevalg, er at enkelte leger ble ønsket av flere enn de har kapasitet til å betjene, forklarer Katrine Horn John-sen, koordinator for fastlegeordningen i Hordaland i en pressemelding.

Fra og med 14. mai kan dem som ønsker det bytte lege. Fastlegekontoret nås på telefon 81059500.