Til sammen har Norsk Sykepleierforbund 1.002 streikende sykepleiere.

— Sykepleierne som gikk ut i streik lørdag arbeider ved sykehuset i Ålesund, Haukeland sykehus og Nordland sentralsykehus i Bodø, sier informasjonskonsulent Bernhard Stormyr i Norsk Sykepleierforbund til NTB.

Ifølge Stormyr venter sykepleierne på at motparten NAVO skal ta kontakt, og komme med et forhandlingsutspill.