Hos en rekke andre kunder blir også oljefyren byttet ut med varmtvann som sirkulerer gjennom rør tilsvarende distansen mellom Bergen og Norheimsund. Men Haukeland sykehus er den suverent største kunden, og vil årlig motta varmtvann som tilsvarer 45 millioner kilowattimer i året.

Det er da også et imponerende virvar av rørsystemer og teknikk avdelingsingeniør Olav Oppedal viser frem i varmesentralen midt under sentralblokken på Haukeland. De halvmetertykke rørene med varmtvann er ført frem langs Søndre innfartsåre fra Rådalen, og den siste biten inn til varmesentralen er rørene ført frem gjennom sykehusets eget underjordiske tunnelsystem.

— Vi har lagt stor vekt på sikkerheten, og har et dobbelt system for fordeling av varmtvannet rundt omkring på sykehuset, slik at hvis det ene skulle falle ut, vil vi øyeblikkelig kunne koble på det andre, sier Olav Oppedal til Bergens Tidende.

10.000 biler

Til sammen fire millioner liter kokende vann vil strømme gjennom rørene etter at fjernvarmeanlegget i Rådalen ble satt i drift i går. Bergensluften blir samtidig kvitt tonnevis av giftige gasser, og bidrar til at Bergen tar enda et skritt i retning av «miljøbyen».

— Fjernvarmen sparer luften i Bergen for 66 kilo sot, 772 kilo nitrogenoksider, 1320 kilo svoveldioksid og 837 tonn av drivhusgassen karbondioksid, opplyser daglig leder i fjernvarmeselskapet BKK Varme, Erling Wærenskjold, til Bergens Tidende.

Luftforurensningen som spares tilsvarer 10.000 biler som kjører 16.000 kilometer i året.

— I løpet av oktober vil også kundene på Sandsli/Kokstad være tilkoblet, medregnet BKKs eget hovedkvarter, forsikrer Wærenskjold.

Fjernvarmeutbyggingen i Bergen vil da ha kostet den nette sum av 400 millioner kroner, og de tørre fakta om fjernvarmen er følgende:

100.000 tonn boss

n Anlegget leverer energi tilsvarende 140 millioner kilowattimer i året, 140 GWh, som er nok til å varme opp 15.000 boliger.

n Vannet varmes av boss som brennes i forbrenningsanlegget i Rådalen. Ca. 100 000 tonn restavfall går med hvert år til å varme vannet.

n Fjernvarmen utnytter over 70 prosent av energien i restavfallet.

n Vannet forlater Rådalen med en temperatur på 120 grader. Vannet er fremdeles kokende når det kommer til frem til kundene i Bergen sentrum og på Kokstad/Sandsli.

VARMESENTRAL: Nye, blanke og godt isolerte rør tar inn kokende vann fra Rådalen i varmesentralen under Haukeland sykehus. Vannet fordeles deretter rundt omkring i radiatorer over hele sykehuset. Avdelingsingeniør Olav Oppedal opplyser at leverandøren, BKK Varme, også har stått for den tekniske installasjonen på sykehuset. <br/>FOTO: HELGE SUNDE
HELGE SUNDE