— Årsaken er at det ikke er lov å selge fisk av så dårlig kvalitet som menneskemat, sier politiinspektør Andres Johnsen i Bergen politidistrikt til NRK.

Laksen kom opprinnelig fra Brødrene Aasjord i Steigen.

Brødrene Aasjord skal ha pakket fisken som såkalt produksjonsfisk, det vil si fisk av en lavere kvalitetsgrad, mens eksportør Rolf Olsen Group fikk sunnhetsgaranti på at fisken var god.

I Estland ble den reelle kvaliteten på de 34 tonnene med laks avdekket. Saken ble anmeldt til norsk politi av Fiskeridirektoratet og estiske myndigheter.

Boten på 750.000 kroner tilsvarer verdien på laksen.

Ifølge NRK er det første gang at en lakseeksportør får bot for eksport av for dårlig fisk.

(NTB)