Changemaker har bedt utviklingsministeren å ta initiativ internasjonalt for sletting av diktatorgjelden. I svært mange tilfeller visste långivere som Verdensbanken og IMF at de støttet brutale regimer og at pengene aldri ville komme befolkningen til gode. For fattige mennesker betyr dette dobbel undertrykkelse: Først har de blitt undertrykket av en diktator, deretter må de betjene gjelden diktatoren tok opp.

I et innlegg i Bergens Tidende 26. juli skriver utviklingsministerens politiske rådgiver David Hansen at statsråden er opptatt av diktatorgjelden og tar ansvar. Dette er vi glad for. Samtidig ser vi klart at dagens gjeldslettepolitikk er utilstrekkelig.

Verdensbanken og IMFs gjeldsletteinitativ (HIPC) har kun gitt gjeldslette av betydning til åtte land. HIPC stiller heller ikke långiverne til ansvar for deres støtte til brutale regimer og stiller ikke spørsmål ved gjeldens legitimitet. HIPC er med andre ord ikke i nærheten av å ta et oppgjør med diktatorgjelden.

Hansen skriver at demokratisering av Verdensbanken og IMF ikke bare dreier seg om stemmevekt. Changemaker er helt enig.

Demokratisering av de internasjonale finansinstitusjonene krever dyptgripende endringer. Men når USA har 17% stemmevekt og samtlige land i det sørlige Afrika til sammen har 3,23% stemmevekt illustrerer det en grunnleggende skjev fordeling av makt. Dette synes Hansen å undervurdere. Samtidig overdriver han betydningen av de senere års reformer som skal gi fattige land mer innflytelse, bl.a ved å utvikle egne nasjonale utviklingsstrategier. I en FN-rapport fra 2002 uttrykkes det bekymring for at disse endringene ennå er mye større på papiret enn i praksis. Fremdeles står fattige land med svært liten innflytelse overfor mektige institusjoner som Verdensbanken og IMF.

Changemakers diktatorgjeldkampanje er en del av et internasjonalt arbeid for slette av illegitim gjeld. Nylig vedtok Det Lutherske Verdensforbund, som omfatter hele den lutherske kirke med i alt 62 millioner kristne, en uttalelse som krever anerkjennelse for at store deler er illegitim og følgelig må slettes umiddelbart. Utviklingsministeren har vært en pådriver for gjeldsslette internasjonalt. Det skal hun ha ros for. Changemaker håper hun nå griper utfordringen fra Det Lutherske Verdensforbund og starter arbeidet for å anerkjenne store deler av u-landsgjelden som illegitim. Slik kan fattige mennesker i fremtiden slippe å betale regningen etter tidligere diktatorer og undertrykkere.

TALE HUNGNES, LEDER I CHANGEMAKER