Vanlig eksamen kuttes i ungdomsskolen våren 2002. Avgangselevene blir prøvd, men prøvene vil ikke telle som før.

— Vi holder nå på å utrede konsekvensene for 10. klassingene våren 2002, opplyser statssekretær Helge Ole Bergesen i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det kan bli muntlig eksamen i stedet for skriftlig. Elevene vil også få skriftlige prøver, men hvordan de skal telle, er ennå ikke avklart. 6000 elever i Hordaland og nær 60.000 på landsplan rammes.

Hektisk aktivitet

Stortingets kutt av 12 mill. kr. innebærer at det ikke lenger kan opprettholdes vanlig sensur av skriftlig avgangsprøve i ungdomsskolen. Ap, SV, Frp og Sp sørget for flertall for det. Vedtaket har utløst hektisk aktivitet i Utdanningsdepartementet, Læringssenteret, Statens utdanningskontor og i Stortinget. Ved ungdomsskolene er det full forvirring om hvordan ungdomsskoleelevene skal prøves og hvordan prøvene skal telle. Siste ord er ikke sagt i saken.

— Får vi ikke eksamen i ungdomsskolen, vil jeg om nødvendig instruere statsråden om å gjennomføre den, opplyser stortingsrepresentant Arne Sortevik, Frp. Han mener det må finnes midler andre steder i skoleverket som gjør at eksamen likevel kan gjennomføres som normalt. ý At Fremskrittspartiet er bekymret for konsekvensene av vedtaket det har vært med på, kan jeg forstå, sier Helge Ole Bergesen. Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde understreker at departementet kun kan instrueres gjennom vedtak.

Ingen ekstern sensur

Utdanningsminister Kristin Clemet gjorde det i budsjettdebatten i Stortinget denne uken klart at ekstern sensur av skriftlig eksamen ikke kan gjennomføres når pengene er kuttet. Hun ser det som en mulighet å la prøvene ved skoleslutt inngå som en del av standpunktkarakteren. Det er og et alternativ å beholde muntlig avgangseksamen selv om den skriftlige faller bort.

— Jeg kan ikke ta ledelsesgrep i Hordaland når jeg ikke vet hva flertallet egentlig har tenkt, sier Kjellbjørg Lunde. Hun har ansvar for at alle eksamener gjennomføres. Nå tror hun Utdanningsdepartementet og Læringssenteret må gå i dialog med Stortinget. Flere spørsmål i forhold til forskriftene må avklares.

Intet imot kutt

Rolf Reikvam, SV, leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget, har ikke noe imot at eksamen i ungdomsskolen kuttes. Han tror vi fortsatt vil få en skriftlig prøve, men med en annen form for vurdering.

— Er det aktuelt med tilleggsbevilgning neste år for likevel å sikre eksamen? Nei, det er ikke aktuelt, sier Arne Sortevik.

fakta: Eksamen i ungdomsskolen

  • Elever i 10. klasse kommer vanligvis opp i enten matematikk, norsk eller engelsk skriftlig. Bare noen kommer opp i muntlig. Læringssenteret fastsetter prøvedager. I disse dager melder opp sine elever.
  • Statens utdanningskontor i Hordaland oppnevner årlig 90 sensorer. Hver sensor får mellom 120 og 160 elevsvar til sensurering. Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Sensorene sikres skolering og det legges stor vekt på å sikre kvaliteten i karaktersettingen og sørge for likebehandling. Inkludert klagesensur betalte Statens utdanningskontor i Hordaland ut 1,4 mill. kr. i fjor.
  • I forskriftene for grunnskolen står det at avgangsprøve kan være skriftlig og/eller muntlig.
- HVA SKJER? Tiendeklassingene Gitte Paulsen, Jade Hope, Stig Ryland og Ole Joachim Sjursen på Nattland skole vet ikke helt om de er glade for eksamenskuttet eller ei
Foto: Rune Sævig