TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no — Mediespørsmål opptar ungdommen. Mange vil vite mer om hvordan en journalist arbeider. Vi gir dem muligheten, sier Irmelin Nordahl, sjef for Den norske Mediefestivalen i Bergen. Det er i forkant av den store mediefestivalen opplegget tilbys.For to år siden fikk 4300 elever i ungdomsskolen og videregående skole møte en journalist i forkant av en liknende festival. Opplegget var en så stor suksess at det følges opp i år. I tiden 17. til 11. mai kan 9. og 10. klasser i ungdomsskolen og klasser i den videregående skole få møte en journalist. Tilbudet er helt gratis. Interesserte lærere kan henvende seg til Johannes Bøyum i Avis i skolen på 55 21 45 28.- Tilbudet er unikt i Norge. Vanligvis er det vi journalister som spør. Nå gir vi elever mulighet til å spørre oss og til å drøfte medie- og samfunnsspørsmål, sier Irmelin Nordahl.