— Vi har ennå ikke oversikt over hvor mange som vil få plass. Det har vært et stort arbeid å registrere og behandle alle søknadene, sier Hildur Meyer, kontorleder for Barnehageservice i Bergen.

Fra og med i fjor høst måtte samtlige foreldre søke samordnet inntak når de ønsket plass ved en barnehage i Bergen. Før behandlet Barnehageservice søknadene til 64 kommunale barnehager i Bergen. Nå går også inntaket ved de private barnehagene gjennom en felles registrering i Barnehageservice. Søknader for hele 210 barnehager skal registreres og behandles. Styreren ved den enkelte barnehage foretar opptaket.

Noe avgjørende viktig har gått galt i denne prosessen. Svært mange barnehager har fått oppført på søknadsbrosjyren at de tar imot barn fra et år og oppover. Så viser det seg at de fleste barnehagene først tar imot barna når de fyller tre år.

— Dette er fortvilende. Jeg førte selv opp fire barnehager, slik jeg var oppfordret til. Så viser det seg at bare en av barnehagene tar imot barn ned til ett år, sier Siv Gørbitz Konglevoll. Hun har søkt om plass for et barn som ennå ikke er fylt ett år og har tilfeldig fått vite at hun ikke er reell søker til tre av dem.

— Vi ber nå alle de som har vært uheldig om å ta kontakt, så vi kan rette opp i dette, sier Hildur Meyer.

Barnehageservice melder kun fra til de som har fått barnehageplass. Prosedyrene er bare så vidt kommet i gang. Det vil ta tid før inntak til sommerens plasser blir foretatt. Flere barnehager sitter imidlertid med en bunke søknader som ikke er reelle fordi folk har søkt i god tro.

— Noen må gå ut og informere byens foreldre om dette, så de kan søke plass for de yngste i barnehager som reelt har småbarnsplasser, sier Siv Gørbitz Konglevoll.

Korrekt informasjon om byens barnehager og søknadsprosedyre finner du på www.gs.bergen.hl.no/byavd