Da har du en bra sjanse nå! Fram til 15. mars kan alle få 20 prosent i støtte for å installere pelletsovn, varmepumpe eller varmestyringssystem i privathus. Stortinget vedtok denne støtteordningen nylig. Dessverre ble det ikke flertall i Stortinget for å gjøre dette til en permanent ordning. Det burde det vært. Å redusere bruken av strøm til oppvarming til fordel for ny fornybar energi, er både et viktig miljøtiltak og den beste løsningen på energiutfordringen Norge har.

Å fyre med pellets koster ca. 50 øre/KWh, omtrent halvparten av dagens totale pris på strøm.

En varmepumpe gir tre ganger så mye varme som strøm brukt i en panelovn.

Det er enda noen dager igjen til 15. mars. Hvis dette kan være aktuelt for huset du bor i, så se på hjemmesiden til Enova på www.enova.no for informasjon om støtteordningen og søknadsside, eller ring til Enovas energitelefon 800 49 003.

På tide å slutte å bruke dyr strøm til panelovner eller miljøfiendtlig fossilenergi til oppvarming? Her er et enkelt, miljøvennlig og lønnsomt alternativ som du nå til og med kan få inntil 5000 kr i støtte for å gjøre. Et tilbud du ikke kan si nei til?

MARIT HEPSØ, NATUR OG UNGDOM