Som kursansvarlig i byens eldste svømmeklubb, ser jeg et sterkt behov for et bedre tilbud til barn og ungdom. Det er trist å måtte avvise barn som vil lære seg å svømme, noe som er både gøy og livreddende. Kapasiteten i Sentralbadet er sprengt allerede. Badet er benyttet av undervannsrugby, mastersvømmere, svømmeopplæring for barn og voksne og offentlig badende i tillegg til svømmeklubber og stupere. Pga. mangel på et 50-meterbasseng må svømmere som skal delt i NM og internasjonale stevner ta seg fri fra skolen og reise andre steder i landet med dette tilbud for å trene. De fleste går på ungdomsskole og videregående, og det sier seg selv at det går ut over skolearbeidet med mye fravær.

Ikke la svømmerne våre vente lenger. Gi oss et 50 meter basseng nå.

Bergen kommune er ansvarlig for at barn og ungdom har nok tilbud innen idrett og fritid.

S. WILHELMSEN