— Vi har ikke fått alle detaljene fraHelsedepartementet og helseforetakene før, derfor ble budsjettet vedtatt først nå, sier informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal til Bergens Tidende.

Frem til nå har aktiviteten i helseforetakene basert seg på et foreløpig budsjett som ble vedtatt i januar.

Helse Vests fordeling til de ulike helseforetakene er som følger:

Helse Bergen får som sagt 4,6 milliarder kroner, Helse Stavanger får 2,4 milliarder, Helse Fonna (Haugesund, Stord og Odda) får 1,4 milliarder, Helse Førde får 1,2 milliarder og Apotekene vest får 400 millioner kroner.

I tillegg har Helse Vest en pott på 1,4 milliarder som blant annet kan brukes til å kjøpe plasser i private institusjoner.

Helse Vest budsjetterer med et underskudd på 350 millioner kroner i 2003, mot et underskudd budsjettert til nærmere 500 millioner i fjor. Målet er balanse innen utgangen av 2004.