Det er derfor viktig at alle som ønsker å studere får anledning til det og ikke stoppes av økonomiske hindringer. Mjærum skriver i sitt innlegg at studentenes utgifter til «Statens lånekasse vil øke med to prosent.

Fastrenteavtalen de inngikk i 1999 på 5,6 prosent vil i juli 2002 bli omgjort til 7,6 prosent.» Dette er en økning på langt mer enn to prosent — den er på hele 35,7 prosent.

EIVIND LOWZOW