Nå raser opposisjonelt både på høyre— og venstresiden mot byrådet.

Både Rød Valgallianse og Fremskrittspartiet mener byrådet bløffer når byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) og byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) hevder at de har ryddet i sykehjemskøen.

— Byrådet skryter på seg en politikk som opposisjonen har instruert dem til å følge, hevder Tor Sundby (RV) og Liv Røssland (Frp).

I de to partiene er det sterke reaksjoner at byrådet ennå ikke har klart å sikre driften av 34 plasser ved Bergen Røde Kors Sykehjem til tross for at bystyreflertallet i juni instruerte byrådet til dette.

Plassene risikerer å bli avviklet fordi det private sykehjemmet skal bygges til et eneromssykehjem.

For å opprettholde samme drift som tidligere, planla det private sykehjemmet i byggeperioden å flytte 34 pasienter til Vestlandsheimen og drive en avdeling midlertidig der.

Ved Bergen Røde Kors Sykehjem mener man også at det er unødvendig å redusere sengetallet etter ombyggingen, fordi de nye rommene er så store at de kan brukes til ekteparrom.

Manglet penger

Men på grunn av pengemangel har ikke byrådet sett seg råd til å inngå driftsavtale for den midlertidige avdelingen på Vestlandsheimen

I stedet vil byrådet bruke brorparten av driftsmidlene for de truede 34 plassene til å drive det nye sykehjemmet som åpnes på Slettebakken i høst.

Det var derfor meningen at 25 pasienter fra Bergen Røde Kors Sykehjem skulle flyttes dit allerede i september.

Regnbuealliansen som består av Høyre, Frp, Venstre, SV og RV trodde de forhindret denne overflyttingen da bystyret vedtok at de 34 plassene skulle opprettholdes i sommer.

Men to måneder etter har byrådet ikke klart å ferdigforhandle avtalen med Bergen Kors Sykehjem.

Administrerende direktør Britt Hysing-Dahl ved Bergen Røde Kors Sykehjem vil ikke gi noen kommentarer til BT hvorfor forhandlingene trekker ut før saken blir styrebehandlet 2. september.

- Skandale

— Dette er en skandale, slår Tor Sundby fast. Han er medlem i bystyrets sosialkomité, og fjerdekandidat på Rød Valgallianses liste.

Senest onsdag tok RV saken opp i komiteen uten at det ble noen avklaring.

— Byrådet med Arbeiderpartiet i spissen forsøker å trenere saken. Det skjer samtidig med at Arbeiderpartiet skryter av at partiet har sørget for å rydde i sykehjemskøen. Det er direkte frekt, sier Sundby.

Sundby får støtte av Liv Røssland, byrådslederkandidat for Fremskrittspartiet og leder i sosialkomiteen.

— Byrådet slår seg på brystet og skryter av en politikk som opposisjonen instruerer dem til å føre.

Hun peker på at opposisjonen i bystyret tvang byrådet til å opprettholde driftsavtalene for 105 plassene Bergen kommune kjøper ved de private institusjonene, Hatlestad eldresenter og Solhaug sykehjem i Sund.

— Byrådet foreslo også å si opp driftsavtalen for 105 plassene vi kjøper ved disse institusjonene. Men vi forhindret det. Hadde ikke det skjedd, kunne sykehjemskøen blitt dobbelt så lang allerede neste år, sier Røssland.