335 barn ved Nattland skole står i fare for å bli bortvist fra nærmiljøskolen, Nattland skole, hvis det ikke kommer ny skole i Sædalen.Da byen ble delt i åtte, havnet boligene på Nattlandsfjellet i Årstad bydel. Nattland skole, som mange av barna går på, endte i Fana bydel. Dermed ble tre fjerdedeler av elevene såkalte «gjesteelever» i Fana bydel. Dersom planene for et gigantisk boligfelt med over 400 boliger i Sædalen gjennomføres, risikerer «gjesteelevene» å bli kastet ut. De nye boligene kommer i Fana bydel, mens Nattlandsfjellet forblir en del av Årstad bydel.— Vi er blitt lovet at ungene våre skal få gå på Nattland skole til 2002, men etter det aner vi ingenting, sier Randi Solhaug. Trafikkfarlig vei Hun er en av svært mange fortvilte foreldre. De frykter at ungene deres snart må ta fatt på den trafikkfarlige veien ned til en av skolene på Landås.Det vil være helt vanvittig å sende ungene våre til Landås, når vi har en skole i nærområdet, sier Brit Helle Aarskog, leder i foreldreutvalget (FAU) ved Nattland skole. Foreldrene er rasende over at deres unger er stemplet som «gjesteelever». Vi tilhører Nattland skole. Vi finner oss ikke i at kommuneadministrasjonen med et pennestrøk karakteriserer flertallet av Nattland-elevene som gjesteelever på grunn av en bydelsreform ingen har bedt om, tordner Aarskog. På dagsorden På et bystyremøte i dag står de vel tusen «gjesteelevene» i de åtte bydelene på den politiske dagsorden. I opplæringsloven står det at elever har rett til å gå på den skolen som er nærmest. Dessuten er trafikksikkerheten et viktig moment for tildeling av skoleplass, sier Aarskog. Utbyggingen av Sædalen vil sprenge Nattland skole. Kommunaldirektør for skole Harald Noss antyder at en løsning kan være å se skolene Helldal, Kringlebotn og Nattland i sammenheng. En slik løsning innebærer at gamle Helldal skole blir lagt ned, og at det i stedet bygges ny skole i Sædalen. Vi har i flere år støttet forslaget om å legge ned Helldal skole. Det er den eneste løsningen vi kan godta. Da får Sædalen ny skole, og våre unger kan fortsette på Nattland skole, sier foreldre på Nattlandsfjellet.