Vi snakker da om en samlet investering på mellom 600 og 700 millioner kroner. De nye fergen vil være betydelig større og hurtigere. Med alle tre fergene på plass, vil den nye overfartstiden bli på bare 30 minutter.

— Vi trenger bare et ja fra Vegdirektoratet, så er vi klar for å sende tegningene ut på anbud i mars neste år, sier administrerende direktør i HSD, Per Atle Tellnes til Bergens Tidende.

Selskapet er nå ferdige med forprosjektet som har tatt tre - fire måneder og kostet 1,8 millioner kroner.

Det betyr at HSD er klare til å kontrahere sin første gassferge i løpet av sensommeren neste år. Og med en byggetid på ett år vil fergen kunne stå klar omtrent samtidig med den planlagte LNG-fabrikken på Kollsnes, til høsten i år 2003.

Stortinget vil ha gassferger

Men før man henter inn anbud trenger Tellnes Vegdirektoratets støtte til refusjon. Denne vil først gjøre seg skikkelig gjeldende på statsbudsjettet for 2004. For neste år heter det i innstillingen fra Stortingets samferdselskomité at et flertall på Stortinget ønsker seg gassdrevne ferger på Vestlandet, der hvor det ligger til rette for det.

Og best til rette ligger det mellom Halhjem og Sandvikvåg, som har hele 10 prosent av den innenlandske fergetrafikken.. Det betyr at man får de aller største miljøgevinstene her.

Miljøgevinst

Tre nye ferger på gass vil redusere NOx utslippene her med 400 tonn årlig. Det er like mye som man regner med at et gasskraftverk på Kollsnes vil bidra med i økte utslipp. Når de gassdreven fergene koster 15 – 20 prosent mer enn de konvensjonelle dieselfergene, så er det denne miljøgevinsten man betaler for.

LNG-fabrikken på Kollsnes er ikke noen selvskreven leverandør av naturgass til HSD-fergene.

Selskapet Gasnor har allerede besluttet å bygge en LNG-fabrikk i Nord-Rogaland, som også kan betjene fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg.

Gasnor er et slags halvsøsterselskap til Naturgass Vest, som skal bygge på Kollsnes.

Fabrikken i Nord-Rogaland vil ha halvparten av kapasiteten til fabrikken i Øygarden. Uansett konkurranse, har Vegdirektoratet vært opptatt av å ha flere LNG-anlegg tilgjengelig for å sikre forsyningene av naturgass.