Tallene for det samordnete opptaket viser, ikke overraskende, at mangelen på småbarnsplasser (under tre år) er mest prekær. I overkant av to tusen av de aller yngste per dags dato har ikke fått plass, opplyser seksjonsleder for barnehager, Anne Marit Presterud til BT.

Oversikten gjelder både kommunale og private barnehager, ettersom opptaket er samordnet. Tallene er ikke hundre prosent oppdaterte, ettersom om lag 30 private barnehager ikke er omfattet av dette opptaket.

Håp for noen

— Antallet søkere enn noe høyere enn vi trodde på forhånd. Fokuset på billigere barnehageplasser har nok fått flere foreldre til å søke plass, tror Presterud.

77 prosent av småbarnsforeldrene i Bergen ønsker barnehageplass til smårollingene sine.

— Er det håp for dem som har fått avslag?

— Noen vil nok få tilbud om plass utover i august. Vanligvis har vi et etterslep denne måneden. Dessuten er det fortløpende opptak i Bergen. Blir det noe ledig, sender styrerne ut tilbud til foreldre som står på venteliste, sier Presterud.

- Helt uakseptabelt

RVs Stine Akre mener ventelistesituasjonen er skandaløs.

— Dette er helt uakseptabelt. Bystyret har alt utsatt målet om full barnehagedekning til 2005. Samtidig viser søknadstallene fra i høst at kommunens prognoser som er lagt til grunn i barnehagebehovsplanen for 2001-2003 ikke holder mål, sier Akre, som er RVs tredjekandidat til bystyret.

Byråd for barnehage og skole, Anne Gine Hestetun (Ap), medgir at barnehagekøen er for lang.

— Dette er i overkant av det vi hadde forventet. Trenden har utviklet seg i negativ retning, sier hun til NRK.