— Det var en grei runde. Bare to av 27 fikk karakteren ikke tilfredsstillende. Det var Venezia Pizzeria i Fyllingsdalen og Pizza Eksperten i Åsane. De har nå i hovedsak fikset opp i forholdene. Vi har intensivert inspeksjonene i sentrum. Her er det en klar forbedring å spore, sier en fornøyd Aslaug Sandvin ved Næringsmiddeltilsynet til bt.no.

— Ingen rotter denne gangen?

— Nei, ingen rotter, sier Sandvin

Her er hovedresultatene:

2 av 27 virksomheter (8 %) fikk karakteren Ikke tilfredsstillende på grunn av dårlige hygieniske forhold og alvorlige avvik i forhold til forskriftenes krav.

Eksempler på disse avvikene er svært dårlig renhold og orden i virksomheten, grov temperatursvikt i kjøleinnretninger, defekte håndvasker med videre, det vil si forhold som måtte ordnes umiddelbart for å få lov å drive videre.

6 av 27 (22 %) fikk karakteren Mindre tilfredsstillende på grunn av flere avvik fra forskriftenes krav, men mindre alvorlige.

19 av 27 virksomheter (70 %) fikk karakteren Tilfredsstillende.

Samlet sett anser vi resultatet fra denne kampanjen som svært godt. Resultatet er også betydelig bedre enn resultater fra tilsvarende kampanjer tidligere.

Les hele oversikten med alle gatekjøkken og serveringssteder i lenken til høyre!