Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet på omkomne i trafikken i august er 26. I samme måned i 2001 var det foreløpige tallet 27. Dette steg med fire, slik at det endelige tallet for trafikkdrepte i august 2001 ble 31.

I gjennomsnitt de siste fem årene har 33 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. Hittil i 2002 har 200 personer mistet livet i trafikken. I samme periode i 2001 var tallet 199.

Omkomne i august fordeler seg med 12 bilførere, ni bilpassasjerer, en motorsyklist, tre syklister og en rytter.

Av til sammen 21 omkomne personer i bil ble åtte drept i kollisjon med annet kjøretøy, en ble rammet av en steinblokk og 12 ble drept i utforkjøringer.

Av de 24 omkomne var 16 menn, ni kvinner og et barn (syklist, 14 år).

Dødsulykker i Sogn og Fjordane

Her er oversikten over de tre dødsulykkene som har vært på veiene i Sogn og Fjordane hittil i år. Først dato, deretter hvem som er omkommet, kjønn, alder og type dødsulykke:

22.01.2002 Bilførere K 25-64 Møteulykke/kollisjon

29.04.2002 Bilpassasjerer K 65— Utforkjøringsulykke

27.07.2002 Bilførere M 25-64 Utforkjøringsulykke

Dødsulykker i Hordaland

Her er oversikten over de 16 dødsulykkene som har vært på veiene i Hordaland hittil i år:

17.01.2002 Fotgjengere M 65- Påkjørsel

05.02.2002 Bilpassasjerer M 15-24 Utforkjøringsulykke

13.02.2002 Bilpassasjerer M 15-24 Møteulykke/kollisjon

23.02.2002 Bilpassasjerer K 0-6 Møteulykke/kollisjon

02.03.2002 Bilpassasjerer M 65- Utforkjøringsulykke

16.03.2002 Bilførere M 25-64 Utforkjøringsulykke

16.03.2002 Bilpassasjerer K 15-24 Utforkjøringsulykke

21.04.2002 Fotgjengere M 25-64 Påkjørsel

07.05.2002 Andre M 25-64 Møteulykke/kollisjon

29.05.2002 Fotgjengere M 25-64 Påkjørsel

29.05.2002 Fotgjengere K 65- Påkjørsel

30.05.2002 Bilførere M 25-64 Møteulykke/kollisjon

03.07.2002 Syklister M 25-64 Møteulykke/kollisjon

18.07.2002 Motorsyklister M 15-24 Møteulykke/kollisjon

20.07.2002 Bilførere M 15-24 Utforkjøringsulykke

20.07.2002 Bilpassasjerer M 25-64 Utforkjøringsulykke