DEBATT

Av Jan M. Lind

Egentlig trodde jeg ikke det var mulig å arbeide mer enn 24 timer i døgnet. Det var riktignok før jeg i oljealderens spede begynnelse fikk ansvaret for all timeregistrering på Statfjordfeltet. Ved noen høve den gang oppdaget jeg arbeidere som hadde arbeidet mer enn døgnets 24 timer — det pussige var at ingen av disse var kjendisadvokater!

Når jeg i avisene leser om forsvarsadvokater som har skattbar inntekt som nærmer seg tosifret millionbeløp lurer jeg på om disse har benyttet seg av Statfjord-metoden for timeregistrering? Skal man i en vanlig praksis oppnå slike beløp, er det nesten en forutsetning at man daglig passerer datolinjen i Stillehavet - eller virker det bare slik?

At domstolene endelig setter foten ned for disse enorme salærkravene er jammen på tide. Når domstolene hevder at kravene langt overstiger det arbeidet som er nedlagt, er det sannelig på sin plass å ta affære. Hva skal mannen i gaten tro om advokatstanden når tingrettsdommer Finn Haugen kutter advokat Morten Steenstrups salærkrav i en tvist om betaling for bruk av Telenors linjenett fra 2,7 millioner kroner til 1,7 millioner? Andre dommere vegrer seg beklageligvis for å kutte i salærene.

Statskassen er blitt en gedigen melkeku for grådige advokater uten magemål. Her er sugerøret på plass til gagns, og det er meget betenkelig når sorenskriver Arild Kjerschow sier at de kuttene som er kommet for en dag antagelig bare er toppen av isfjellet!

Er det på tide at justisminister Odd Einar Dørum tar en alvorlig opprydning og stopper dette uvesenet? Selv for kjendisadvokater gjelder det faktum at døgnet kun har 24 timer. Likevel undres jeg over om advokatene har slik energi at de slipper å sove?