— Nedbemanning og omstilling blir en kjempetøff utfordring for skoleledere og lærere, innrømmer Eli Vinje, leder i Norsk Skolelederforbund, i samtale med Bergens Tidende. Hun ber kommuner og fylkeskommuner trå varsomt og samarbeide for å unngå oppsigelser.

Skal undervise mer

Fra nyttår skal landets lærere og grunnskolelærere undervise 1 prosent mer og fra 1. august ytterligere 3 prosent til. En lærer som underviser 25 timer uken, må fra sommeren undervise 26 timer. Dermed får en skole med 25 lærere behov for en lærer mindre.

Det er lærernes særavtale fra i fjor høst, skolepakke 2, som får disse utslagene i skole-Norge i år. Lærere og skoleledere fikk tre lønnstrinn ekstra. Som takk måtte de finne seg i å jobbe mer. Bare lærere på 58 år eller mer slipper. Samtidig reduseres de 190 timene avsatt til samarbeid med 40 timer.

2300 færre

Landets grunnskoler med 51.200 lærerårsverk får dermed behov for 2050 færre lærere. Fra sommeren av skal andre-, tredje- og fjerdeklassene få en time mer norsk i uken for å styrke lese- og skriveopplæringen. Det gir behov for 600 flere lærere. Av den videregående skoles 22.200 årsverk må det kuttes 850 lærerstillinger.

— Flere kommuner i Hordaland har bebudet at det kan bli aktuelt å si opp lærere, opplyser Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet Hordaland. Ingen må gå ved årsskiftet. Lærerne har i første omgang gått med på å ta flere vikartimer. Spenningen kommer ved ansettelsene før sommeren. Unge lærere må være innstilt på å flytte for å få arbeid.

Vil unngå oppsigelser

Utdanningsforbundet jobber for å unngå oppsigelser i de videregående skoler. Nestleder i Hordaland, John G. Torsvik peker på at skolene får større elevkull i årene fremover og bør satse på å beholde lærerne. Assisterende fylkesopplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld opplyser at Hordaland har klart å omplassere opp til 100 overtallige lærere hvert år og håper det vil lykkes også i år.

— 2002 kan bli et bratt år for nyutdannete lærere, mener Eli Vinje. Det vil bli mye vanskeligere å få en fot innenfor skolen. Men på lang sikt er det behov for mange flere lærere.

SPENTE UNGE LÆRERE: Gitte Eriksen (til v.) og Tone Indrekvam er spent på hvem av de unge lærerne ved skolen som ikke får fortsette til høsten.
FOTO: EIRIK BREKKE