Det betyr betyr over 220.000 færre flypassasjerer enn året før.

I går kunne Luftfartsverket legge frem sine statistikker for november. På Flesland er det få hyggelige tall å se. I november hadde Flesland en nedgang på hele 11,5 prosent i innlandstrafikken, og en svikt på 9,5 prosent på utenlandsflygingene. Chartertrafikken gikk ned med 6,5 prosent. Mens det har vært minustall for innlandsrutene i hele 2001, har nedgangen i utenlandsrutene først kommet i høst. Men i årets 11 første måneder har rute— og chartertrafikken på Flesland samlet gått ned med 5,8 prosent. På innenlandsrutene er nedgangen ved utgangen av november på åtte prosent, mens utenlandsrutene hadde en vekst på 6,6 prosent.

Bedring i 2. halvår

  • Det jeg har sett av trafikktall for desember forandrer ikke på denne utviklingen.

Juletrafikken har på ingen måte endret på den tendensen vi har sett i hele høst, sier Braathens stasjonssjef på Flesland, Robert Rastad til Bergens Tidende. Distriktssjef Tim Smistad i SAS Sørvest Norge, ser heller ingen umiddelbart lysning for flytrafikken. Nedgangen vil fortsette et stykke inn i 2002. Først i 2.halvår regner SAS med å se lys i tunnelen.

3,5 millioner

På bakgrunn at statistikken til og med november, er det altså grunn til å regne med at flytrafikken til og fra Flesland vil gå ned med om lag seks prosent hvis man ser hele 2001 under ett. I fjor hadde Flesland vel 3,7 millioner flypassasjerer. I år ser man ut til å ende på i underkant av 3,5 millioner flypassasjerer.

Mens flytrafikken svikter, har imidlertid helikoptertrafikken til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen økt. Ved utgangen av november hadde 211.000 personer reist mellom Flesland og Nordsjøen. Det er 5,5 prosent flere enn i samme tidsrom i fjor. Men denne veksten er langt fra nok til å veie opp for svikten i flytrafikken.

Svikt i ferie og fritid

Ifølge Tim Smistad er det flere årsaker til at flyselskapene mister passasjerer. På innlandsrutene er nedgangen nesten utelukkende kommet i ferie- og fritidsmarkedet, mens forretningstrafikken bare har opplevd en liten nedgang. Økte avgifter og er en hovedforklaring på den dramatiske nedgangen i salget av lavprisbilletter.

Smistad regner imidlertid med at ferie- og fritidsmarkedet vil ta seg opp igjen etter at passasjeravgiften forsvinner igjen fra 1. april neste år. Han tror også at økte investeringer i oljebransjen kan føre til at forretningstrafikken vil utvikle seg raskere på Vestlandet enn ellers i landet.

Vekst på København

På Flesland var det altså økning i utenlandstrafikken helt frem til september.

Nedgangen etter den tid er en kombinasjon av den såkalte 11.septembereffekten og nedlagte direkteruter mellom Flesland og henholdsvis Stockholm og London. På Bergen - København hadde man derimot en økning også i november, sier Smistad.