Dette viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk.

De omkomne var 16 bilførere, åtte bilpassasjerer, én syklist og to fotgjengere. Av de 24 omkomne, døde 14 i kollisjon med et annet motorkjøretøy og ti i utforkjøringer.

Flest menn

Av de 27 omkomne var 18 menn, seks kvinner og tre barn.

I november i fjor var det foreløpige tallet på omkomne 14, mens det endelige tallet på omkomne i november 2002 var 19 personer.

De siste fem årene har tallet på dødsofre i trafikken i november i snitt vært 26.

Færre hittil i år

Hittil i år er 250 personer omkommet på norske veier, ifølge Trygg Trafikk. I samme periode i 2002 omkom 281 personer i veitrafikken.

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå som bygger på informasjon fra politiet viser at det ble registrert 678 ulykker med personskade på norske veier i oktober. 22 personer omkom, og 973 ble skadd i disse trafikkulykkene.

I oktober i fjor ble 30 mennesker drept i trafikken, mens 1.090 ble skadd.

Av de 22 omkomne i oktober var elleve bilførere, én bilpassasjer, én motorsyklist, tre syklister og seks fotgjengere.

I fjor omkom ingen personer i trafikken i Hordaland og Sogn og Fjordane i november.