GARD STEIROFRODE BJERKESTRAND gard.steiro@bt.no— Antall utdelte sprøyter er økende. I fjor delte vi ut 148.000 sprøyter, det er nærmere 50.000 mer enn i 1999, sier Anne Loennechen, avdelingssjef ved Strax-huset. Sprøyteautomat Forbruket av sprøyter tok av i år 2000. Ved Strax-huset delte de ut 46 prosent flere sprøyter enn året før. I tillegg til de nesten 150.000 sprøytene ble det delt ut over 18.000 ekstra kanyler.Strax-huset er byens desidert største leverandør av sprøyter, men ikke den eneste.Apotekene selger også tusenvis av sprøyter til heroinmisbrukere. Utsalgene på Bystasjonen og i Strandgaten solgte alene 6000 engangssprøyter i fjor. På toppen av dette kommer cirka 10.000 sprøyter fra automaten i Lars Hilles gate. Konstituert avdelingssjef ved Utekontakten, Rune Tjøsvold, opplyser at automaten var i ustand deler av året. Likevel er tallet relativt høyt. I tillegg til delte Utekontakten ut cirka 20.000 sprøyter i deres varmestue for prostituerte. Smittespredning De høye tallene viser at narkotikaproblemene i Bergen er omfattende. Utdelingen av sprøyter er et tiltak som skal hjelpe tunge misbrukere. Rent brukerutstyr forhindrer spredning av smittsomme sykdommer.- Vår holdning er at det er viktig og riktig å dele ute sprøyter. Noen mennesker oppfatter det som et paradoks at vi i det ene øyeblikk forsøker å forhindre overdoser, og så i neste håndvending gir narkomane nytt utstyr.- Hva vil skje hvis kommunen slutter å dele ut rene sprøyter?- Vi løser ikke narkotikaproblemene ved å stoppe denne ordningen. En stadig større andel av stoffmisbrukerne er syke. Hvis vi stopper utdelingen risikerer vi at brukere i større grad deler på sprøytene. Det vil kunne føre til økt smittespredning, sier Loennechen. Mangler ressurser Ansatte ved Strax-huset er svært bekymret for narkomanes helsetilstand. De eldste brukerne er utslitt og syke etter flere års tungt misbruk.- Mange har store helseproblemer. Tannhelsen er generelt dårlig, og mange sliter med infeksjoner, byller og hepatitt. Vi merker at stadig flere har psykiske lidelser som de behandler ved å ruse seg enda hardere.De ansatte ved Strax-huset forsøker å forebygge sykdom i rusmiljøet. Deres innsats blir av narkomane beskrevet som svært viktig. De to siste årene har Strax-huset opplevd en økende etterspørsel etter deres tjenester. De vil gjerne hjelpe alle, men opplever at ressursene ikke strekker til. - I 1999 hadde vi direkte kontakt med over 800 sprøytenarkomane. Pågangen var så stor at vi måtte gjøre oss mindre attraktive. Ved inngangen til år 2000 besluttet derfor ledelsen ved Strax-huset å begrense utdelingen av varm mat til brukerne.- Vi ønsker ikke narkomane vekk fra huset, tvert imot, men vi kom i en situasjon der vi måtte prioritere. Personalressursene er for små til både matutdeling og helse- og sosiale tjenester, sier Loennechen.Bergen kommune søkte i 1999 staten om ekstrabevilgninger til driften av Strax-huset, men fikk avslag. Budsjettrammene var de samme i år 2000 som ved oppstarten i 1994.

Les også: Høyre og Venstre ønsker sprøyterom - Sprøyterom er ikkje ulovleg

Fakta/ Strax-huset * Bydekkende etat som yter sosiale tjenester til etablerte rusmisbrukere i Bergen.* Brukerne blir stadig flere og stadig yngre. I år 2000 økte andelen unge misbrukere, spesielt kvinner.* I fjor ble det registrert 2843 besøk ved husets dagsenter. Totalt 471 personer benyttet seg av dette tilbudet. De ansatte hadde kontakt med cirka 900 misbrukere.* I løpet av år 2000 hadde huset 1185 overnattinger fordelt på 171 personer.