Nå er dette en uviktig detalj, men viser ikke desto mindre at lederskribenten hverken har lest reportasjen til sin egen journalist eller vår utmerkede trykksak som ligger til grunn for denne. Så vårt glass inngår altså ikke i et medlemskap. Det gjør vel Bergen Art & Concert til en enda mer eksklusiv klubb? Mulig det. Men hvis eksklusivitet her betyr kvalitet, så er vår klubb eksklusiv.

Like lite som sjefredaktør Einar Hålien i BT er selve innholdet i avisen, like lite er Grete Knudsen tilsvarende for Bergen Art & Concert. Hver av disse fyller dog en viktig funksjon på hver sitt felt. Bakgrunnen for etablering av Bergen Art & Concert er vårt samfunn av i dag som mange langt på vei opplever med manglende verdianskuelser, oppløsning av normer, og, — særlig blant yngre mennesker, mangel på trygg forankring og ståsted i livet. Problemstillingen er like aktuell i næringsliv og off.forvaltning.

For noen år siden sto en statsråd frem og fortalte at Donald Duck var eneste skjønnlitteratur vedkommende hadde på menyen. Vel ... I Bergen Art & Concert ønsker vi å gi viktige impulser som skal vekke energi og kreativitet, samt opprettholde den kritiske sans for etiske verdier og gi hjelp til selvinnsikt overfor problemstillinger. Dette gjør vi gjennom fine konsertopplevelser (som også kan være provoserende og til ettertanke), utstillinger av så vel kunsthåndverk som malerier, forskjellige performances, foredrag av høyt kompetente kåsører, og god mat. Programmet er fullstendig nytt hver gang. Likeledes utstillingene. Det er dette som koster 17.000 å ta del i, 20 ganger pr.år. Medlemsprisen gir dessuten rett til å ta med gjester m.m.

Grete Knudsen har vi valgt fordi hun er en brobygger både innad i næringsliv samt at hun har genuin interesse av å knytte kultur og næringsliv tettere sammen. Nettopp det siste er et kjempeproblem i Norge. Svært få bedrifter har klart å se betydningen av at intellektuell ansporing gjennom kunst og kultur er som et såfrø, - det gir tifold tilbake i form av økt inspirasjon og kreativitet, energi og oppfinnsomhet.

Samfunnet er i dag overfylt av billige effekter formidlet særlig av tv og media. Jeg stiller store spørsmålstegn ved produktiviteten av f.eks. «Big Brother». Det handler faktisk også om hva vi til slutt ønsker å tjene våre penger på. Gjennom Bergen Art & Concert vil vi formidle en livsanskuelse som gir medlemmene, uansett hvor de kommer fra, positive opplevelser som videreføres tilbake til samfunnet og det enkelte hjem. Dessuten får kulturlivet en viktig arena til å presentere seg selv overfor næringslivet. Så får BT fortsette å more seg videre med noe de ikke vet hva er. Med eller uten glass.

Av Michael Süssmann, kunstnerisk leder MusicaNord