Det er Kripos som har ledet etterforskningen av barnepornoaksjonen, og de vil nå finne ut om noe av barnepornoen er produsert i Norge.

Flere av de siktede mistenkes også for å ha videresolgt barneporno gjennom diskusjonsgrupper på internett.

Strafferammen for besittelse av barneporno er fengsel i to år.

Mann fengslet i Bergen

Politiet har gjort omfattende beslag av datautstyr, bilder på film og papir, samt videofilmer. Ifølge Kripos-sjef Arne Huuse er det allerede nå klart at det i beslaget finnes bilder av særdeles grove overgrep mot barn, både av voldelig og seksuell karakter. Kripos håper aksjonen vil ha en preventiv virkning.

Samtlige politidistrikter, med unntak av Salten politidistrikt, har vært med på aksjonen. Geografisk fordeler pågripelsene seg over hele landet, så langt nord som til Svalbard.

— I Hordaland politidistrikt er totalt tolv personer siktet hittil. De fordeler seg på syv kommuner her i fylket, og syv av de siktede har erkjent befatning med barneporno, sier informasjonssjef Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt.

Flere kan bli tatt

Hillestad vil av hensyn til den videre etterforskningen ikke si noe om hvordan pågripelsene fordeler seg på kjønn, men ifølge Kripos-sjef Arne Huuse skal så godt som alle siktede være menn.

En av de pågrepne, en dansk mann i 60-årene, ble i går varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud. Han er siktet for besittelse av store mengder barne- og dyreporno. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Hillestad vil ikke si om politiet anser ham som en spesielt sentral person i barneporno-miljøet.

— Er det aktuelt med flere pågripelser i Hordaland politidistrikt?

— Det får den videre etterforskningen vise. Vi er midt i en vanskelig etterforskning nå, og derfor kan vi heller ikke si så veldig mye, sier Hillestad.

To tatt i Sogn og Fjordane

Kripos har i denne omgang ikke avslørt noe barneporno lengst sør i Hordaland. Ifølge konstituert påtaleleder Sidsel Tunestveit ved Haugalandet og Sunnhordland, var det ingen pågripelser i Sunnhordland under aksjonen.

— Hos oss er tre personer siktet. To av dem er fra Haugesund, mens den siste hører hjemme på Karmøy, forteller Tunestveit.

I Sogn og Fjordane er to personer siktet.

— Vi har gjort beslag hos to personer fra henholdsvis Nordfjord og Sunnfjord. Ingen av dem er begjært varetektsfengslet, sier politiinspektør Terje Gjertsen ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Politiinspektøren kan ikke si om de to har erkjent forholdene de nå er siktet for, som kun begrenser seg til besittelse av barneporno.

— De to tilfellene våre er ikke nok de største sakene i denne aksjonen, sier Gjertsen.

PRESSEKONFERANSE: KRIPOS-sjef Arne Huuse presenterte materialet som politiet har sikret seg gjennom ransaking over hele landet.