Illustrasjonen var for så vidt ok, men når Raundalen prøver å innbille oss at en psykiatrisk oppfølging av 16.000 asylsøkere skulle forhindre (kontrollere vulkantrykket) slik at noe liknende i fremtiden ikke skulle kunne skje, er det selvfølgelig den reneste svada.

Han vet utmerket godt at tungt kriminelle, det være seg voldtektsforbrytere og/eller drapstiltalte, til tross for «fagkyndig» (les psykiaters) forsikring om at gjentakelsesfaren ikke er til stedet, likevel rett som det er begår nye og alvorlige lovbrudd.

Med andre ord er ikke psykiatrien så feilfri og forutsigbar som psykolog Raundalen prøver å gi uttrykk for.

Nylig i programposten «Puls» på NRK 1, var en professor ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo intervjuet. Av psykisk lidende som gikk på medisinsk behandling, viste det seg at ved å ta en enkel blodprøve, kunne det fastslås at hele 40 prosent av pasientene var feilmedisinert! (feil type medisin eller kvantitet). Denne feilmedisinering kunne gi til dels alvorlige bivirkninger.

Med basis i nevnte fakta stiller jeg spørsmål ved Raundalens engasjement. Det er velkjent for de fleste at svake politikere lar seg påvirke av lobbyister.

RUNE MIDTTUN