debattAv Gro Anderssen,eks 16-åring

Mange mener at Søviknes har begått et feiltrinn, en dumhet eller en tabbe. Dette er begrepsbruk som får hendelsen til å virke mindre alvorlig og dermed enkel å tilgi. De som bruker slike ord har etter min mening ikke forstått mye.

Ungdomstiden og puberteten er en følelsesmessig sårbar og turbulent tid hvor det å bli likt og akseptert av omverdenen er et mål i seg selv. I denne tiden fatter man til tider beslutninger basert på en ungdommelig naiv virkelighetsoppfatning. I denne tiden er man i sin fulle rett til å gjøre noen feiltrinn, det er ofte det man lærer av. Nettopp derfor er det så viktig at de voksne rundt er seg sitt ansvar bevisst. De voksne må blant annet rettlede og korrigere. En voksen må være en å stole på, en som vil en vel.

Den seksuelle debutalderen varierer stort, men en 16 år gammel jente er uansett uten erfaringer i forhold til en voksen mann på 30 år. Langt verre blir det når mannen i tillegg er en høyt aktet autoritetsperson innenfor et politiske parti de begge er tilsluttet. Det er lett å la seg smigre av oppmerksomhet fra en man «beundrer» og ser opp til. I dette perspektivet blir det helt absurd for meg å se «hendelsen» som et frivillig ønske fra begge parter. Søviknes har vært med på å skape situasjonen og har så utnyttet den. Jeg mener han har begått et overgrep mot den 16 år gamle jenta, helt uavhengig av at han ikke vil bli rettslig straffedømt.

Tenk om hun hadde vært fra Os; at det var nabojenta, din beste venninne, datter eller barnebarn — ville du da ha ønsket Søviknes tilbake i ordførerstolen?

Hvilke signaler er det vi ønsker å sende ut? Og hvilken atmosfære ønsker vi i de miljøene våre barn ferdes? For meg er det viktig å presisere at Søviknes' adferd ikke kan aksepteres. Voksne har et ansvar ovenfor barn, i særdeleshet voksne i lederposisjoner!