— Kuttes egenandelene få vi en fattigskole der alle blir tapere, sier Endre Olav Pedersen, leder for FAU ved Rå ungdomsskole i Bergen. Han tror myndighetene ikke har vært klar over konsekvensene av å kutte egenandelene.

Kostnadene beregnet

På Rå ungdomsskole er 10. klassens skoletur til Polen tatt med, samt skidager, teaterbesøk, ekskursjoner og prosjektarbeid tatt med i summen på 7000 kroner. Økonomileder Tor Haugland tror de reelle egenandelene kan komme opp i 15.000 kroner på tre år om alt stort og smått tas med.

— Mange kjøper en perm til prosjektoppgave. Det tar seg bedre ut, innrømmer Haugland og forstår elevene.

Foreldre ved alle skolene i Hordaland diskuterer egenandeler for tiden. Foreldreutvalget ved Rå ungdomsskole har alt tatt kontakt med FAU ved andre skoler for å diskutere seg frem til felles holdninger.

Elevene blomstrer

— Vi ser på nært hold hvilket fantastisk utbytte elevene i 10. klasse har hatt av turen til Polen i år, sier Endre Olav Pedersen som selv har en elev i 10 klasse. Elevene blomstrer og jobber mer aktivt med prosjektoppgaver i matematikk, geografi og historie. Klassemiljøet er blitt bedre.

Han forstår at ikke alle familier har råd til en slik tur. Da mener han det må være mulig å søke sosialkontoret, Lions eller andre om støtte.

— Skal skolen hele tiden legges opp etter de svakeste, blir alle tapere, mener Pedersen.

Han forteller at foreldrene har pusset opp flere klasserom for å styrke elevenes trivsel. Dugnadsånden mener han må bevares i skolen. Selv om det er de ressurssterke foreldre som står på, tjener alle på det.