Norges største bedrift er bekymret for matematikkunnskapene i skolen, og vil gjennom den såkalte Hydroprisen stimulere til økt innsats i matematikkfaget.

Konkurransen ble lansert onsdag med nesten 150 rektorer, lærere og elever til stede i selskapets lokaler på Sandsli i Bergen. Realfagskonkurransen retter seg mot elever i 2. klasse ved de videregående skolene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Selve gjennomføringen vil skje i samarbeid med Bergen Vitensenter. Opplegget er anbefalt av rektorene i fylket som håper at lærerne benyter opplegget som en del av undervisningen. Påmeldingsfristen er 5. april og innleveringsfristen er 20 juni.

FINN FEILENE! En lærer demonstrerer typiske feil på tavlen. (Arkivfoto: Rune Petter Ness)