ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bergens-tidende.noUnaturlige dødsfall kan være alt fra fallulykker og selvmord, til såkalt systemsvikt, bivirkninger og feilbehandling. I noen tilfeller kan ingen klandres for dødsfallet. I andre tilfeller er det en eller flere personer som har gjort en feil. Statistikken for 2000 er ennå ikke ferdig. Av de 128 tilfellene som ble meldt i 1999, har Helsetilsynet ikke funnet eksempler på at noen har gjort en feil som hadde dødelig utgang. Kontrollrutiner — Foreløpig velger jeg å tro at helsepersonell i 1999 ikke begikk noen personlige feil som hadde døden som følge. Likevel kan jeg ikke utelukke at det lå personlige feil bak. Våre tall avhenger av at sykehusene har gode internkontrollrutiner og at alle tilfellene faktisk blir meldt. Hvis saken i ettertid er prøvd juridisk kan det også være at rettsapparatet kommer til andre konklusjoner, sier fagsjef i Helsetilsynet, Petter Schou, til Bergens Tidende. Utstyr sviktet Her er noe av det som ble rapportert i 1999. Halvparten av dem som døde var over 60 år gamle:* Komplikasjoner i forbindelse med rør, slanger osv. som stikkes inn i kroppen (17 tilfeller).* Andre typer komplikasjoner, for eksempel allergi etter røntgen (41 tilfeller).* Selvmord ved psykiatriske avdelinger (38 tilfeller)* Medisinsk utstyr sviktet (2 tilfeller)* Skader etter bruk av legemidler, for eksempel blødninger etter bruk av blodfortynnende medikamenter (11 tilfeller).* Systemsvikt (9 tilfeller).* Sikk erheten rundt pasienten var utilstrekkelig (2 tilfeller).Til sammen ble det meldt om 2678 skader, uhell og nestenuhell ved norske sykehus i 1999. 892 av dem handler om feil håndtering av legemidler. Svikt i rutiner utgjorde 583 tilfeller. I 812 tilfeller førte hendelsen til alvorlig skade på pasient.