I en pressemelding fra Toll— og avgiftsdirektoratet opplyses det at 96.910 bileiere i Norge risikerer å få kjøretøyet avskiltet fordi de ikke har betalt årsavgiften til rett tid. I Hordaland er det 8.596 og i Sogn og Fjordane 1441 som ikke har betalt avgiften.

Får varselbrev Årets kontrollmerke – blå oblat – er kvittering for betalt årsavgift. For å få oblatet, må du ha betalt årsavgiften og i tillegg ha forsikringen i orden. Innen 15. juli vil alle oblatene være sendt ut fra Vegdirektoratet. Fristen for når oblatene skal være festet på bilskiltet, er ikke fastsatt ennå. Trolig blir datoen 1. august.

Men før Tollvesenets folk starter å klippe bilskiltene, får de som fortsatt skylder årsavgift et brev med varsel om faren for å få bilen avskiltet. Dersom den som får et slikt brev betaler med en gang og tar den gyldige kvitteringen med til Vegvesenets trafikkstasjon, vil vedkommende få utlevert kontrollmerket – blå oblat.

Trekk i lønn I tillegg til kjøretøyene som det ikke er betalt årsavgift på i år, har Tollvesenet utestående krav på 163 millioner kroner fra de tre siste årene. Det gjelder 154.259 kjøretøy i hele landet. 12.700 av disse er registrert i Hordaland og 2.668 i Sogn og Fjordane. Tollvesenet får nå et system for innfordring av disse pengene. Blir ikke de skyldige avgiftene betalt, vil kravene bli sendt til namsmannen som kan ta pant i eiendeler eller kreve trekk i lønnen.