Jeg er ingen litteraturviter, men har likevel en formening om hvordan en bokkritikk bør være, og hva den bør og ikke bør inneholde. Og for å holde meg til Pål Gerhard Olsens egen terminologi: anmeldelsen av novellesamlingen «1m» er «... langt på vei en anskuelsesundervisning i hvordan det ikke skal gjøres»!

For maken til ironisering og harselering over forfatter og tekster skal en lete lenge etter. Formuleringer som: «flåsete kjekkastone», «påtatt karslig og eplekjekk oppramsing», «skrekkens eksempler på poengløs pludring», forfatteren som «en vittig hund» osv. nærmest skummer leseren i møte. Dette er en bokanmeldelse som selv burde vært gjenstand for kritikk! Som leser av BT forventer jeg seriøs formidling av kulturstoff, ikke halvsure oppstøt og litterær skittkasting. Det finnes måter å gi negativ, men likevel saklig og konstruktiv litteraturkritikk på!

Det gjenstår til slutt å si at undertegnede har lest novellene og hatt stor glede både av innhold og form.

ANNE ELISABETH WAAGE