En rekke studenter og ansatte ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie har klaget over dundrende hodepine, svimmelhet og såre og rennende øyne etter at de flyttet inn i nyoppussede lokaler på Sydnesplass. Flere er sykemeldt.

Trolig kan de flytte tilbake igjen til våren eller sommeren.

— Fortvilet situasjon En helseundersøkelse bekreftet at en hissig type muggsopp kan være årsaken til plagene deres. Helse-, miljø og sikkerhetsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) har bestemt at lokalene bør fraflyttes til den farlige soppen er fjernet.

Lokalene der det er påvist muggsopp er allerede evakuert. I løpet av få uker må de aller fleste studenter og ansatte ved instituttet pakke. De som ønsker det og ikke har plager, får være igjen i bygget.

— Dette er en fortvilet situasjon for de ansatte og studentene det rammer. Det er umulig at slikt ikke går på tålmodigheten og arbeidsmiljøet løs. Men vi sparer ikke på noe for å finne årsaken til problemene, sier universitetsdirektør Kåre Rommetveit.

- Flytting eneste rette

  • Siden det for noen er forbundet med fare å oppholde seg i lokalene, er flytting det eneste rette, sier instituttstyrer Tor Trolie.

Sist uke sendte han ut melding til de ansatte om flyttingen fra Sydnesplass. Så langt har 30 av nærmere 50 ansatte varslet at de flytter. Gravide og de som har vært plaget lenge, har allerede fått nye arbeidsplasser.

Studenter som har eksamen om en måned får tilbud om å være igjen, resten av studentene blir flyttet til andre ledige lokaler som universitetet har. Studentene er innkalt til møte neste uke, der de blir informert om den alvorlige situasjonen.

Mange plages hver dag

Det pågår nå en systematisk gjennomgang av bygget for å finne kilden til helseplagene. Da bygget nylig ble rehabilitert, ble råtesopp fjernet.

— Vi har hittil ikke funnet unormal fukt i bygget, noe som er vekstgrunnlag for muggsoppen, sier eiendomsdirektør Martha Knapskog Skauge ved UiB.

En rekke bygninger, både skoler, barnehager og private hjem, plages med farlig sopp. Overlege Jan Vilhelm Bakke ved yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sykehus sa nylig til BT at hundretusener av nordmenn oppholder seg hver dag i rom som kan ødelegge helsen.

Mye råte

En ekspert fra SINTEF sammen med byggtekniske eksperter skal nå foreta målinger og materialprøver ved universitetet. UiB har ikke planer om gjennomgang av andre bygg etter dette angrepet av muggsopp.

— Det er ikke et ukjent fenomen at bygg som universitetet har på Nygårdshøyden inneholder råtesopp. Vi har ingen indikasjoner på at det er en helsefarlig type sopp, sier eiendomsdirektøren.