– Et viktig formål med disse skolene er å belønne fremgang og gode resultater og å stimulere til lokalt utviklingsarbeid, sa utdannings— og forskningsminister Kristin Clemet da hun presenterte listen over bonusskoler i dag.

92 plukket ut

Totalt er 92 skoler plukket ut rundt om i landet. I Hordaland er Sandotna skole i Bergen, Gjerde skole i Samnanger, Sandnes skole i Masfjorden, Osterøy videregående skole på Osterøy og Slåtthaug videregående skole plukket ut.

I Sogn og Fjordane er Byrknes skole i Gulen, Reed skole i Glopppen, Dingemoen skole i Dale i Sunnfjord, Aurland barne- og ungdomsskole og Kaupanger skole utpekt.

Det er verd å merke seg at flere fådelte skoler denne gang er utvalgt, en av dem er Byrknes skole. I alt hade 655 skoler søkt om å bli bonusskoler. Flest skoler er valgt ut med begrunnelse i utviklingstiltak innen opplæring og læringsprosesser.