Det de mener er at summen kan bli 1 innenfor enkelte områder, og at de vil kunne oppnå bedre resultat for bergenserne.

De områdene som det siktes til er omsorgstjeneste og skole. Høyre og Frp sier at om vi privatiserer og tar det ut på anbud vil kommunen spare penger, og brukerne vil få det bedre enn hva som er tilfelle i dag.

Jeg har spurt noen skole— og omsorgsinstitusjoner om disse påstandene. Hadde dere blitt privatisert med de samme rammene fra det offentlige som i dag, kunne dere da gitt et bedre tilbud til brukerne enn hva dere gjør i dag?

Svaret jeg har fått er det samme uansett hvem jeg spør. «Det er umulig dersom ikke de pårørende/foreldrene betaler en egenandel.» Det kan til og med virke som om Høyre sin varaordfører i Frp-kommunen Os også har oppdaget dette.

Derfor ber jeg nå Høyre og Frp gi oss ett svar på hvilken kalkulator dere bruker, når dere kan mene at alt blir bedre ved privatisering. Ja, det skal ikke bare bli bedre, men også billigere for kommunen. Dette kan jeg ikke få til å stemme når jeg ser på de midlene som skolene/omsorgsinstitusjonene har til rådighet i dag.

Erfaringene jeg har fra det private er at de vil tjene penger på sin virksomhet eller så legger de ned virksomheten. Se bare på hva som hendte med Mjellem og Karlsen som fikk nye eiere. De slo bedriften konkurs, fordi de ønsket å bruke område til boliger, (nye Aker Brygge).

Slik at de kunne tjene mer penger.

Tror Høyre og Frp at noen private vil drive skoler eller omsorgsinstitusjoner med de knappe midlene som de har til rådighet i dag, uten at de oppnår fortjeneste? Eller er en egenandel fra de pårørende en del av pakken?

Jeg håper at dere vil svare meg og velgerne på dette, fordi jeg får ikke regnestykket til å stemme. Min kalkulator viser at 1 + 1= 2 og dessverre ikke 1.

LILLIAN VANGBERG,

ARBEIDERPARTIET I ÅSANE