Solberg har helt siden hun ble kommunalminister bebudet en omfordeling av overføringene fra staten til kommunene. Storbyene får for lite penger. Det skal vi gjøre noe med, har hun lovet.

Fortsatt står hun ved løftet, men noen rask endring til gunst for Bergen og andre storbyer blir det ikke.

— Det er vanskelig å gjøre noe raskt,.

Hele overføringssystemet fra stat til kommune ble foreslått endret tidlig på 90-tallet, men omleggingen tok ikke hensyn til storbyene. Dette ble påpekt, men i stedet for å endre systemet til fordel for storbyene, ble det innført nye kriterier som var enda mer ugunstige.

— Hva kan Bergen gjøre?

— De har et potensial for omstilling. Konkurranseutsetting er et langsiktig tiltak. Det politiske flertallet i Bergen velger å lukke øynene for den gevinsten man kunne fått her, og hegner i stedet om de ansatte. Dessuten tror jeg Bergen kan lære av kommuner som har redusert administrasjonen. Bergen kunne spart mye på en mer effektiv styringsstruktur, sier Solberg.