-Vi må ta hensyn til at det er en reell frykt blant lokalbefolkningen på Vettås. Derfor ønsker vi å sette i verk tiltak som kan få dem til å bli trygge. I denne typen saker er det politimesteren som må fatte avgjørelsen, sier lensmannsbetjent Sigmund Erstad ved Radøy Lensmannskontor.

Politimesteren har forfattet et brev til kapteinene på skipet. Der opplyser han at mannskapet vil få begrenset bevegelsesfrihet dersom det blir flere problemer i nærområdet. Politiet vil også kunne straffeforfølge og bortvise enkeltpersoner.

Erstad bekrefter at det er meldt om et innbrudd med påfølgende brann. Han kjenner også til flere mindre innbrudd som er begått i bygden. Blant annet er det stjålet en sykkel og gjort innbrudd i et nøst.

-Vi har sterke indisier på at det er russerne som er årsak til problemene på Vettås. Så lenge vi ikke vet hvem de konkrete synderne er, må vi sette i verk tiltak som berører hele gruppen, sier Erstad.