— Jeg legger ikke skjul på at vi i påtalemyndigheten mener man noen ganger går for langt. Vi mener det går automatikk i å løslate på prøve, sier Wangberg.

Statsadvokatene har nylig tatt saken opp med ledelsen i Kriminalomsorgen Vest.

— De tar for mye hensyn til fangene. Samfunnets behov for å verne seg blir ikke prioritert. Wangberg og kollegene opplever gang på gang å måtte føre saker mot personer som nettopp er løslatt etter å ha sonet bare deler av fengselsstraffen. Spesielt reagerer de på at presumptivt farlige voldsmenn slipper ut før straffen er ferdig sonet.

— Vi føler at kriminalomsorgen kjemmer med en kam, og etterlyser mer individuell vurdering. Regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen Vest sier at man har skjerpet reglene for prøveløslatelse. Problemet er at fengslene rett og slett ikke har kapasitet til at fanger soner hele straffen.

— Vi må hele tiden gjøre en kritisk vurdering av hvem vi kan holde full tid. Varetektsfangene står i kø for å komme inn, sier Våge. Han forsvarer at 23-åringen ble løslatt på prøve i februar.

— Vi gjorde en grundig vurdering av vedkommende, og kom frem til at det var riktig å løslate ham etter at han hadde sonet to tredjedeler av dommen. Den beslutningen forsvarer jeg. Det er umulig å forsikre seg mot at enkelte begår kriminelle handlinger i prøvetiden. Vi er ikke spåmenn, sier Våge.

TOK OPP SAKEN: Statsadvokat Walter Wangbrg har nylig tatt saken opp med ledelsen i Kriminalomsorgen Vest.