Men Isa Haga er kanskje ikke kjent med formaningen i Johs. 2. brev: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære (Kristi lære), så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt.»

Et annet motiv tolken har for mer innvandring, er at det finnes nordmenn overalt i verden. Det er partikulært riktig om han tenker på misjonærer, u-hjelpere og såkalte fredsbevarende FN-soldater, men de kommer nok ikke i kategorien migranter. Norge er, som det har vært sagt, et lite land i verden. Derfor kan det lett bli oppslukt av dem som er mye større. Skulle vi sende relativt like mange til f.eks. Pakistan som det er pakistanere i Norge, måtte vi eksportere en million etniske nordmenn. Nå kan Isa Haga, som har studert sosialantropologi ved UiB, sette seg ned og regne ut tilsvarende for andre nasjonaliteter og kulturer vi har tatt imot, fra Vietnam i øst til Marokko i vest, og så forklare oss hvordan nasjonen om noen generasjoner vil se ut.

Noen gir seg ikke før alle verdens stater er blitt u-land, Norge inklusive. Mener storparten av våre folkevalgte og deres velgere at våre ættlinger ikke er verdt noe bedre?

Magne Bortne