ROY HILMAR SVENDSENSIGBJØRN LINGA roy.svendsen@bt.no

Det var i mandagens BT at politimesteren ba foreldre kutte ut jobben og holde seg hjemme med barna.— Wegner oppnår ingenting med dette utspillet, utover å gi foreldre dårlig samvittighet, hevder politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, Eli Anne Hole (Ap) overfor Bergens Tidende.Hun mener det er fullstendig skivebom av politimesteren å be tenåringsforeldre holde seg hjemme med barna i stedet for å jobbe.

Lettvint løsning - Det er slett ikke sikkert at ungdommene holder seg innendørs selv om en av foreldrene er hjemmeværende. Eller er det meningen at foreldrene skal fotfølge dem til alle døgnets tider?Hole mener det er en for lettvint løsning å be foreldrene bli hjemme med sineunge i det Wegner kaller "kritiske faser i oppveksten".- Foreldre kan gjøre mye, blant annet ved tidlig å påvirke barna slik at de er i stand til å gjøre egne vurderinger og ta avgjørelser når de får tilbud om alkohol og narkotika, mener Hole.

- Hårreisende Også undervisningssjef ved Bergensklinikkene, Arne Klyve, stiller seg skeptisk til politimesterens forslag:- Det er en hårreisende konklusjon at foreldrene bør være hjemme. Det tror jeg ikke løser noe, sier Klyve. - Men foreldrene bør hele tiden være en god samtalepartner for ungene sine. Forhandling og dialog i perioden 6-12 år er viktig.Har kontakten i denne perioden vært dårlig, overlates mye av den senere påvirkningen til andre, sier Klyve, som også oppfordrer alle foreldre til å rette et kritisk blikk mot egne rusvaner.

Individuelle forskjeller Klyve får støtte fra psykolog Jogeir Sognnæs, leder ved Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) i Fyllingsdalen. - Jeg tror det er viktig at foreldre bruker mye tid på barna sine, særlig de første 10-12 årene. Det betyr likevel ikke at de nødvendigvis skal slutte i jobben og bare være hjemme, sier Sognnæs.Han har inntrykk av at avstanden mellom foreldre og barn er blitt større enn før.- Jeg tror det er et problem at ungdom ganske tidlig får nettverk der foreldrene har liten innflytelse.Og en del av ungdommene som får rusproblemer har gjerne forutsetninger som gjør at det trengs kraftigere tiltak og et apparat utenom foreldrene, sier Sognnæs.

Er du enig med politimester Wegner? Bør foreldre være mer hjemme? Er det ikke bra nok å ha ungene i barnehage? Har du andre forslag til hva foreldre kan gjøre for å holde barna unna narkotikamiljøene? Delta i debatten!

Les også: Wegner ber foreldre være hjemme Etterlyser narko-informasjon Avhør skal skremme fra narko-bruk