• Dette er smertefullt. Det gjør vondt å måtte se deg direkte i øynene og fortelle at du må flytte herfra.

Helen Nordeide Fløisand hadde en vanskelig dag i går.

— Den vanskeligste jeg har hatt som politiker, sukket hun da BT møtte henne på Bispenggaten Aldershjem.

Før helgen hadde nyheten om at de 14 beboerne måtte flytte ut derfra slått ned som en bombe. I alt skal 84 aldershjemsplasser legges ned ved Betesda hvilehjem, Metodistkirkens aldershjem, Soltun, Nyhavnsenteret og Bispenggatens aldershjem avvikles

Ragna Isehaug (92), som er tillitsvalgt for brukerne i Bispenggaten, la ikke skjul på at hun var både skuffet og rasende da BT arrangerte et møte mellom henne og byråden.

- Vi protesterer

— Dette kommer vi til å protestere på, sier hun når byråden setter seg ned med henne for å forklare den vanskelige situasjonen Bergen kommune er kommet i innenfor eldre- og omsorgssektoren.

— Hvorfor er det alltid oss eldre innstrammingene skal gå ut over. Jeg har lest i avisen at dere skal bruke mer penger på rock. Hvorfor kan dere ikke bruke disse pengene til drive aldershjemmene videre. Vet du ikke hvor vanskelig det er å flytte på eldre folk, sier Isehaug.

— Jo, det gjør jeg. Jeg er sykepleier og har selv jobbet innen eldreomsorgen. Men ingen av dem som bor her, skal behøve å flytte til noe dårligere. Dere vil få plass i omsorgsbolig eller på sykehjem alt etter hvor mye tilsyn hver enkelt behøver. Vi ønsker å heve standarden på omsorgstilbudet vårt. Omsorgsboligene og sykehjemmene vi bygger nå, er rommelige og mer praktiske. Ville det ikke være fint å flytte et sted hvor alt var nytt og fint?

Godt nok

— Jeg trives med den plassen jeg har, jeg, sier Isehaug og ser seg rundt på rommet sitt. På veggene henger brudebilder og barnebilder av nær familie. Fra vinduet sitt i tredje etasje har hun utsikt utover byen. Hun kan faktisk se nesten «hjem» til Strandgaten hvor hun bodde inntil for knappe fire år siden. Leddgikt i hendene gjorde det vanskelig å bo hjemme. På Bisepenggaten er det ikke bad og toalett tilknyttet hvert av rommene, slik det er på nye eldreinstitusjoner.

Iseberg synes det er greit nok med badet som ligger noen skritt bort i gangen.

— Vi har det godt her. Vi trenger ikke de nye flotte rommene dere byr oss. Dette er mye rimeligere i drift enn de nye institusjonene. Nordeide Fløisand presiserer at målet med å legge ned aldershjemmene er gi et bedre tilbud til de eldre.

— Dette er en omstilling og resultatet av en helhetstenkning slik vi har vedtatt i handlingsplanen for eldre. Planen har alltid vært at aldershjemmene skulle avvikles. Av budsjettmessige årsaker velger vi å legge ned 5 institusjoner neste år. Avviklingen vil gi rom for drift av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, sier hun. Totalt er det meningen at 64 nye omsorgsboliger og 200 nye sykehjemsplasser skal tas i bruk neste år. Det er også i tråd med Stortingets forutsetninger.

Får bropenger

Nordeide Fløisand får hardangerbropenger til å styrke eldrebudsjettet.

Likevel kan hun ikke garantere at kommunen kan opprettholde samme hjemmetjenestetilbud neste år som i fjor.

— Men jeg tror at dette er midlertidig. Når vi får lagt om institusjonsomsorgen til å omfatte omsorgsboliger og sykehjem, vil vi frigjøre milder til hjemmeomsorgen.

Bydelsdirektør Olav Vorland i Bergenhus bydel frykter også at det blir hjemmetjenestene det vil gå ut over når tallet på institusjonsplasser i bydelen blir redusert som følge av nedleggelsen av aldershjemmet i Bispenggaten.

— De skrøpeligste må ha hjelp. Når vi må kutte i tilbudet er det de friskeste det vil gå ut over, sier Vorland. Han regner derfor med at det vil bli vanskeligere å få hjemmehjelp neste år.