I korte trekk var det slik aktor Eirik Stolt-Nielsen begrunnet tiltalen mot kaptein Hagland, da aktor startet sitt innledningsforedrag i formiddag.

På tiltalebenken foran aktor sitter det som virker å være en kamplysten kaptein, innstilt på å følge hele rettssaken og å kjempe mot det han kaller "urettmessige" påstander.

Sprik

De to fyrlyktene Ryvarden og Håskru vil stå sentralt i dagene som kommer. Kaptein Hagland styrte alltid etter disse fyrlyktene — også 26. november 1999. HSDs egen anbefalte seilingsled for Flaggruten gikk på vestsiden av Bloksene der farvannet er renere. Mange kapteiner velger likevel å seile manuelt på innsiden av de to skjærene, og nærmere fastlandet. Det sparer et par minutter i seiltid.

Sverre J. Hagland valgte denne ruten ulykkeskvelden.

Aktor understreket at det er betydelig avvik i kapteinen og overstyrmannens forklaring av hva som skjedde det snaue halve minuttet før det smalt. Ingen om bord har gitt en nøyaktig beskrivelse av hvor fartøyet har gått.

Ved runding av Ryvarden tok Hagland manuelt over kontrollen av "Sleipner".

Kapteiner som velger denne ruten, må da styre etter hvit sektor på Håskru fyr (trygt farvann, journ. anm), for deretter å dreie brått babord midt mellom Bloksene.

Ifølge aktor var ikke kaptein Hagland tilstrekkelig oppmerksom på hvor han befant seg i den hvite sektoren.

Usikker bølgehøyde

Maksimal bølgehøyde for "Sleipner" er en meter. Rapporter fra Meteorologisk institutt og modellering av bølgene på bakgrunn av data fra diverse værstasjoner, tyder på at den signifikante bølgehøyden ved Store Bloksen var 2,3 meter ulykkeskvelden.

Aktor Stolt-Nielsen presiserte likevel at lokale forhold gjør at høyden kan variere sterkt mellom Bloksene, og at bølgehøyden kan ha vært mindre enn to meter på selve ulykkesstedet.

I den første ulykkesrapporten, underskrevet av Sverre J. Hagland på sykehuset 2. desember, fremholdt kapteinen selv at bølgehøyden var 1,5 meter. Altså mer enn tillatt. Likevel gikk "Sleipner" for full maskin - 35 knop.

— Det er på det rene at hastigheten skulle vært betydelig redusert, sa Stolt-Nielsen.

Aktor Stolt-Nielsen festet seg også ved at kapteinen oppga at det var svært høy vannstand da fartøyet braste på Store Bloksen.

— Det er ikke riktig. Det var lavvann da ulykken skjedde, sa aktor.

Bt.no kommer tilbake med mer fra innledningsforedraget til Stolt-Nielsen senere i ettermiddag.

I RETTEN: Sverre J. Hagland møtte i retten sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK