• I hver bydel er det ett til to bofellesskap som skiller seg ut når det gjelder vold mot ansatte, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Johnsen, som er ansvarlig byråd for arbeidsmiljøseksjonen i Bergen kommune, sier han vil se nærmere på hvordan bofellesskapene kan redusere problemet med vold mot ansatte.

— Det typiske er at noen få bofellesskap har relativt mange tilfeller av vold. Det er naturligvis de med beboere som har det ekstra vanskelig og som er spesielt utagerende. Generelt ser det ut til at det er en viss økning i antall voldstilfeller. Omfanget er beskrevet i en ny rapport fra arbeidsmiljøseksjonen. Vi vil studere den for å se om det er noe vi kan gjøre for å løse problemet. Men i prinsippet er det hvert enkelt bofellesskap som må vurdere tiltakene, sier Johnsen.

Han legger til at kommunen nylig har forenklet systemet med rapportering av skader hos ansatte.

— Det finnes også andre virkemidler, for eksempel å skille ut dem som er mest voldsomme. Men vi kan nok aldri få helt bukt med problemet, sier Johnsen.