GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

— Hordaland Frp trenger en opprydning av hensyn til medlemmene, de tillitsvalgte, politikerne og de av våre mange velgere som fortsatt støtter oss, sier Arne Sortevik.

Vil kaste Natås Lørdag avholder Frp fylkesårsmøte. Til møtet har Radøy Frp fremmet forslag om at styremedlemmer bare skal velges for ett år om gangen. Blir forslaget vedtatt, og mye tyder på at det gjør det, ligger alt til rette for at Sigrun Sangolt Natås sin tid som fylkesformann er over. Og det selv om Natås er valgt for to år og derfor i utgangspunktet ikke står på valg.

— Jeg finner det helt rimelig at vedtektene endres. Etter at Natås tok over som fylkesleder har Hordaland Frp blitt en organisasjon med stor grad av uenighet og splittelse. Det rår en ukultur i deler av partiet.

Usynlig formann - Formannen har til dels vært usynlig i mediene. I forhold til ryktespredningen som Søviknes ble utsatt for var hun totalt fraværende. I andre sammenhenger har hennes medieopptreden vært meget uheldig.

Sortevik peker og på at Natås har opptrådt på tvers av strategi og retningslinjer vedtatt av partiets sentrale organer.

— Mest tydelig var det da hun ikke stemte for landsstyrets vedtak om nominasjon av formann og nestformenn, men måtte tvinges på plass av fylkesstyret.

— Jeg synes også at det er ganske oppsiktsvekkende at en tilnærmet usynlig fylkesformann stemmer for å ekskludere de to nestformennene etter at de to tok tak i det lokale nominasjonsopprøret mot Terje Søviknes.

Vil kaste flere Sortevik legger ikke skjul på at han ikke vil nøye seg med å kaste Natås som formann. Både John Mandelid, Egil Klubben, Ola Opedal og Gunnar Eriksen hører til dem Sortevik mener ikke bør sitt i styret.

— De har markert seg som støttespillere for en formann som har brakt uro inn i partiet. Dersom forslaget om vedtektsendringer blir vedtatt, kan valgkomiteen tre sammen under fylkesårsmøtet på lørdag og fremme forslag på nye kandidater, sier Arne Sortevik.