• Voldskriminaliteten har fått utvikle seg veldig i Norge uten at vi har sett hvor alvorlig det ville bli. Vi har vært for naive, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen.

Hun forsker på vold blant ungdom, og har fulgt nøye med på voldsutviklingen i Norge.

— Internasjonalisering og internett har gjort de kriminelle miljøene i Norge langt tøffere. Kriminaliteten skjer mer over grensene, og norske kriminelle er blitt påvirket av det som skjer i andre land. I tillegg er det mange som henter opp ting fra amerikanske filmer om gjengkriminalitet og mafia, sier Bjørnebekk.

Både Lindås-drapet og Åsane-drapet var rene henrettelser, og Bjørnebekk er redd for at vi vil å se flere slike hevnaksjoner.

— I de hardeste miljøene utvikler det seg egne regler, og de som ikke følger reglene kan regne med svært sterke sanksjoner, spesielt for tysting og for ikke å betale penger de skylder, sier forskeren.

Hun mener at folk som havner i slike miljøer som regel er personer som har begått til dels grove, kriminelle handlinger lenge før de ble voksne. Noen av disse blir med årene hardbarkede kriminelle. For at lederne i det kriminelle miljøet skal opprettholde sin makt, har de bare et middel: Å skape frykt.

Når frykten er en del av hverdagen, skaffer folk seg våpen.

— Volden og kynismen blir etter hvert så ekstrem at det ikke er mulig å fatte for vanlige folk, sier Bjørnebekk. Det er derfor hun mener vi nordmenn er naive. Vi ser på disse uforståelig grove hendelsene som en verden utenfor vår verden. Men så skjer det faktisk i nærmiljøet vårt.

— Men hva kunne folk flest ha gjort?

– Når politiet for alvor blir involvert er det ofte altfor sent. Foreldre, nabolag og skoler burde ta mer ansvar. Politiet kan bidra med å oppklare saker, men vi må alle bidra til å bekjempe kriminalitet. Vi kan gjøre noe med dette, sier Bjørnebekk.