— Jeg vil ikke si noe om dommen før jeg har konferert med min advokat, uttalte han til BT.

Hans forsvarer, Erling O. Lyngtveit, kan derimot utdype advokatens syn på dommen.

— Han er i likhet med meg tilfreds med at saken er tatt ned på et helt annet nivå enn det påtalemyndigheten har påstått, sier Lyngtveit.

Han mener straffen på 90 dagers betinget fengsel også signaliserer det.

— Det er milevis fra påstanden om ni måneders fengsel. Det som er skjedd skal ikke bagatelliseres, men retten har nå slått fast at det ikke har slike dimensjoner som tiltalen formidlet, sier Lyngtveit.

Både han og klienten holder kortene tett i forhold til om de vil anke dommen.

— Vi må la dette synke litt. Vi kommer trolig til å bruke tiden frem til ankefristen løper ut, sier forsvareren.

Selv om klienten hans nå er dømt både for mishandling og trusler mot sønnen, mener Lyngtveit at det ikke er grunnlag for å frata ham bevillingen.

— Vi har advokater i dette landet som er dømt til fengselsstraffer uten at det har fått betydning for deres bevilling. Rettens straffereaksjon er også et signal om at det er en altfor drastisk reaksjon å ta fra ham bevillingen, sier Lyngtveit.

— Men skjønner du at det reageres på at en advokat som selv er dømt for mishandling og trusler, kan forsvare personer tiltalt for tilsvarende forhold?

— Det er selvsagt enhver advokats plikt å ta hensyn til forhold rundt sin private person som kan påvirke den enkelte sak. Jeg tror ikke det vil være noe problem i dette tilfellet, sier Lyngtveit.

BT forsøkte i går kveld å komme i kontakt med den domfelte advokaten uten å lykkes.